شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

2,753

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

624

نسبت مشاهده بر مقاله

105.88

نسبت دریافت فایل بر مقاله

24

تعداد مقالات ارسال شده

45

تعداد مقالات رد شده

9

درصد عدم پذیرش

20

تعداد مقالات پذیرفته شده

25

درصد پذیرش

56

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-370 

1. مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

صفحه 38-7

علیرضا فارسی نژاد؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ علی طاهری دهنوی


5. توحید و شرک در مذهب کلامی سلفیه و امامیه

صفحه 156-127

سید کاظم کاظم موسوی؛ مصطفی سلطانی


9. قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بی‌واسطه؟

صفحه 265-233

حسام امامی دانالو؛ محمد حسین بیات


10. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید

صفحه 300-267

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه ویراستار ادبی
شاپا چاپی
2717-1108