تعداد مشاهده مقاله

21,281

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

5,701

نسبت مشاهده بر مقاله

348.87

نسبت دریافت فایل بر مقاله

93.46

تعداد مقالات ارسال شده

120

تعداد مقالات رد شده

34

درصد عدم پذیرش

28

تعداد مقالات پذیرفته شده

61

درصد پذیرش

51

 پژوهشگران  ارجمند؛

1-لطفا جهت پیگیری مقالات،  فقط با ارسال پیام از طریق "تماس با ما " سامانه  و یا آدرس https://jcst.atu.ac.ir اقدام فرمایید.

2-هنگام ارسال مقاله، بارگذاری چکیده انگلیسی  الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

نشریه پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث فلسفی و کلامی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فلسفه کلام  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش کلامی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و برای ارسال مقاله و مراحل داوری مبلغی دریافت نمیکند اما تمام هزینه‌های داوری و مراحل چاپ و انتشار مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود.

نشریه پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه به صورت  آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، اسفند 1401