قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: دو فصلنامه کلام تطبیقی شیعه پذیرای مقالات شما در زمینه کلام شیعه می باشد.