پرسش‌های متداول

- درجه علمی نشریه در حال حاضر چیست؟

در حال حاضر نشریه با درجه علمی-تخصصی منتشر می شود، اما در آینده نزدیک برای کسب درجه علمی- پژوهشی  از وزارت علوم اقدام خواهد شد.

آیا پس از کسب درجه علمی مقالات پیشین نیز حائز همان درجه خواهند شد؟

بله؛ چنانچه وزارت علوم به نشریه­ای درجه علمی اعطاء کند، حداقل سه شماره قبلی آن نیز همان درجه را خواهند داشت.

داوران نشریه چه کسانی هستند؟

داوران نشریه از اساتیدی هستند که در موضوع مقاله صاحب نظر هستند و به صورت ناشناس مقالات را داوری می­کنند (نه نویسنده مطلع خواهد شد که چه کسی مقاله را داوری کرده است و نه داور از هویت نویسنده مطلع خواهد شد).