درباره نشریه

موضوعات کلامی به گونه­ ای نیستند که بتوان آنها را یکبار برای همیشه حل شده پنداشت؛ لذا همیشه لازم است تا به موضوعات جدیدی که رخ می ­نمایند پرداخت و آنها را بررسی کرد و پاسخ داد. از این رو، وجود نشریاتی که محل انتشار این گونه بررسی ها باشند ضروری است. نشریه علمی-تخصصی کلام تطبیقی شیعه، نشریه ­ای علمی-تخصصی است که هدف آن انتشار دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران در حوزه­ های کلامی، خصوصاً کلام شیعی، است. اعضای هیئت علمی نشریه از افرادی تشکیل شده است، که در زمینه ­های کلامی-فلسفی صاحب نظر هستند و داوران نشریه نیز از افراد مطلع و صاحب نظر هستند که با در نظر گرفتن تمامی معیارهای علمی به داوری مقالات خواهند پرداخت. هدف نشریه دریافت درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و از این رو، از مقاله هایی که بر اساس معیارهای دقیق علمی نوشته شده اند و بر گرفته از تحقیقات علمی نویسنده (ها) است استقبال می ­کند.