دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-370 
1. مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

صفحه 38-7

علیرضا فارسی نژاد؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ علی طاهری دهنوی


5. توحید و شرک در مذهب کلامی سلفیه و امامیه

صفحه 156-127

سید کاظم کاظم موسوی؛ مصطفی سلطانی


9. قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بی‌واسطه؟

صفحه 265-233

حسام امامی دانالو؛ محمد حسین بیات


10. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید

صفحه 300-267

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی