کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ به اتهامات الجمیلی به شیعه در قول به «بداء»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 68-39

اکرم خلیلی نوش آبادی


2. بررسی تغییرات انگاره‌ی واژه‌ی شیعه در طول تاریخ اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 126-99

قاسم بستانی؛ آمنه امیدی؛ حمزه عبیدی نیسی