کلیدواژه‌ها = "داعش"
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-177

طاهره شریف؛ ابراهیم برزگر