تعداد مقالات: 26
-24. مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-7

علیرضا فارسی نژاد؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ علی طاهری دهنوی


-23. پاسخ به اتهامات الجمیلی به شیعه در قول به «بداء»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 68-39

اکرم خلیلی نوش آبادی


-22. بررسی تطبیقی صفت قیام مسلحانه امام از نگاه امامیه و زیدیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 98-69

سعید سلیمی


-21. بررسی تغییرات انگاره‌ی واژه‌ی شیعه در طول تاریخ اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 126-99

قاسم بستانی؛ آمنه امیدی؛ حمزه عبیدی نیسی


-20. ارزیابی کلامی موارد عملکرد به ظاهر ضد اخلاقی و خشونت آمیز حضرت موسی (ع) در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

کاوس روحی برندق؛ صالح حسن زاده


-19. توحید و شرک در مذهب کلامی سلفیه و امامیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 156-127

سید کاظم کاظم موسوی؛ مصطفی سلطانی


-17. مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-177

طاهره شریف؛ ابراهیم برزگر


-16. تحلیل و نقد دیدگاه سروش در باره مرجعیت علمی امامان پس از پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

محمد حسن نادم


-15. غایتمندی افعال الهی از دیدگاه متکلمان اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 231-207

احمد شجاعی


-14. قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بی‌واسطه؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-233

حسام امامی دانالو؛ محمد حسین بیات


-13. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 300-267

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی


-12. مسئله امامت از دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 327-301

محسن حبیبی؛ فاطمه عباس زاده


-11. پژوهشی تطبیقی در اندیشه های عرفانی و فلسفی و کلامی پیرامون آیه لایسئل عما یفعل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

امیر شیرزاد


-10. هدایت و ضلالت قرآنی و رابطةآن با اختیار انسان از منظر علّامه طباطبایی، فخر رازی و زمخشری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 355-329

علی کربلایی پازوکی؛ زینت نوروزی


-9. حـــدوث عـــالم مــــــاده از دیدگاه متکلم و فیلسوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

سیدصدرالدین طاهری موسوی؛ مریم خوشنویسان


-8. اندیشه سلفی گری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

سید مصطفی حسینی


-7. بررسی تطبیقی معنا، حجیت و رابطه عقل و نقل از دیدگاه سیدمرتضی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

سیدباقر حسینی کریمی


-6. هدایت ضلالت قرآنی و رابطه‌ی آن با اختیار انسان از دیدگاه علامه طباطبایی ، فخررازی ، زمخشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

علی کربلایی پازوکی؛ علی کربلائی پازکی


-5. نقد دیدگاه های سلفی رشید رضا در زمینه شفاعت در تفسیر المنار با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبائی در المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

علیرضا شاه فضل قمصری


-4. جایگاه آیه مباهله در مطالعات کلامی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

سید محمد تقی موسوی کراماتی


-3. بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح الغیب فخررازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی


-2. تحلیل مواجهه انتقادی آیه‌الله سبحانی با روش تأویل معتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

ابوذر رجبی


-1. ضرورت امامت در آراءخواجه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

محمد شعبان پور


0. ارتباط خداوند و انسان از نگاه ابن‌سینا و غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

آفاق کریمی؛ مرتضی فتحی زاده؛ شاکر لوایی