کلیدواژه‌ها = وحی کلامی
تعداد مقالات: 1
1. قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بی‌واسطه؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-233

حسام امامی دانالو؛ محمد حسین بیات