نویسنده = قاسم بستانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات انگاره‌ی واژه‌ی شیعه در طول تاریخ اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 126-99

قاسم بستانی؛ آمنه امیدی؛ حمزه عبیدی نیسی