راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

 1. مقالات باید از طریق سامانه نشریه ارسال شوند.

 2. مقالات باید پژوهشی- تحقیقی باشند و دید انتقادی و پژوهشی در آنها برجسته باشد؛ مقالات ترجمه ­ای مورد پذیرش نیستند.

 3. مقالات باید دارای عنوان روشنگر و دقیق، چکیده، کلید واژگان، مقدمه و نتیجه گیری باشند و بدنه نوشته نیز بر اساس معیارهای مقاله نویسی نوشته شده باشد.

 4. چکیده مقالات باید بین 150 تا 250 کلمه باشد و بیانگر دقیق و مختصر محتوای مقاله باشد؛ کلید واژگان نیز بین 5 تا 7 کلمه باشند و با کاما از هم متمایز شوند.

 5. حجم مقالات از 4000 کلمه کمتر نباشد و از 8000 کلمه بیشتر نباشد.

 6. همراه با چکیده فارسی، چکیده انگلیسی نیز فرستاده شود؛ چکیده انگلیسی بر اساس چکیده فارسی نوشته شود.

 7. مقالات نباید قبلاً در جایی منتشر شده باشند یا همزمان با ارسال به نشریه برای دیگر نشریات ارسال شوند.

 8. نشریه در پذیرش یا رد مقالات آزاد است، اما در هر صورت پذیرش یا رد مقالات بر اساس معیارهای علمی و تحقیقی خواهد بود و نشریه نویسنده مسئول را از علل رد مقالات مطلع خواهد کرد.

 9. حتی الامکان از استفاده غیرضروری از واژگان بیگانه ای که معادل فارسی دارند خودداری شود و برای رسم الخط بر اساس شیوه نامه فرهنگستان زبان فارسی عمل شود.

 10. نظام ارجاع دهی: تمامی ارجاعات و استنادات بر اساس استاندارد َAPA یا شیوه نامه ایران باشد و همه درون متنی به صورت(نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه) باشند مگر برای استثنائاتی خاص که به صورت ذیل تنظیم شود:

 • برای کتاب­ ها و مقالاتی که نویسنده مشخص و سال انتشار مشخص دارند به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) مثال: (طباطبائی، 1389، ص. 30)

 • اگر سال انتشار مشخص نیست در جای سال انتشار از اختصار «بی‌تا» استفاده شود.

 • اگر اثر نویسنده مشخص ندارد یا نویسنده آن مشخص نیست به جای نام خانوادگی نویسنده عنوان اثر قرار بگیرد.

 • برای نسخ خطی اگر اسم مشهوری دارند (مانند سفینه تبریز یا مجموعه فلسفی مراغه) از همان اسم به جای اسم نویسنده استفاده شود، در غیر این صورت به جای نام نویسنده می­توان«نسخه خطی» و شماره کتابخانه آن را ذکر کرد به صورت (نویسنده، نسخه خطی شماره ...، صفحه)؛ اگر صفحات شماره گذاری شده ­اند می­ توان آن را در صفحه قرار داد، در غیر این صورت اگر برگ نسخه ذکر می­ شود به صورت (گ شماره ر یا پ) که «ر» برای صفحه رویی و «پ» برای صفحه پشت است.

 • برای ارجاع به منابع الکترونیکی که نسخه چاپی ندارند، آدرس الکترونیکی دقیق ذکر شود و در پرانتز تاریخ دسترسی به آن ذکر شود.

 • برای موارد استثنایی دیگر به راهنمای شیوه APA یا به شیوه نامه ایران مراجعه شود و بر اساس آن عمل شود.

 • در منابع پایانی نوشته به صورت ذیل عمل شود:

 • کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) عنوان کتاب یا «مقاله»(عنوان کتب بدون گیومه و ایتالیک باشد)، مترجم یا مصحح، شهر انتشار: انتشارات. مثال: طباطبائی، سید محمد حسین (1389) نهایت فلسفه (ترجم نهایه الحکمه)، ترجمه مهدی تدین، تهیه و تنظیم سید هادی خسروشاهی، تهران: انتشارات بوستان کتاب. 

 • مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله» (در گیومه و معمولی)، نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صص. (صفحاتی که مقاله در آنها چاپ شده است). مثال: کربلائی پازوکی، علی (1391) «حکمت بلایا یا با تکیه بر آیات و احادیث»، سراج منیر، سال سوم، شماره 7، صص. 46-72.

 

 نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .
 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word