مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اسلام سیاسی متعاقب انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی موجودیت عینی یافت و در بازاریابی سیاسی افکار عمومی جهان اسلام خود را به عنوان کالای پر مشتری برای مسلمانان در جهان اسلام که در عصر جدید همواره سرخورده و شکست خورده و ناکام بوده اند،در آمد.این خوانش انقلابی از اسلام در ایران موفقیت عملی و عینی خود را در قالب ایجاد تغییرات اجتماعی در انقلاب اسلامی ،نظام سازی با منطق جمهوری اسلامی که سنت و مدرنیته را در ترکیب موزون به کار گرفت و نیز در ایجاد نظام ماندگار چهل ساله نشان داد.اما الگوی رقیب وهابی و در اینجا داعش قد علم کرده است و با دولت سازی نیم بند داعش در عراق و سوریه خود نمایی کرده است.در این نوشتار به مقایسه تطبیقی اعتقادات سیاسی ،اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی در منظومه سیاسی شیعه و داعش پرداخته شده است.از جمله موارد مقایسه اعتقادی موضوع منجی و مهدویت ،مقایسه اخلاقی مساله خلافت و ولایت و مقایسه رفتاری مساله مهم جهاد و جنگ می باشد.

کلیدواژه‌ها