پاسخ به اتهامات الجمیلی به شیعه در قول به «بداء»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

چکیده

یکی از مسائل کلامی شیعه مسئله بداست که پیوند نزدیکی با مبحث علم الهی پیش از ایجاد دارد که به جهت سوء فهم متکلمان اهل سنت٬ به یکی از چالشهای دامنه دار میان این دو گروه تبدیل شده و در مواردی موجب نسبت دادن اتهامات ناروا و بی اخلاقیهای متعددی از سوی متکلمان اهل سنت به شیعه و حتی ائمه طاهرین شده است. عبدالله الجمیلی یکی از متکلمان سنی مذهب است که با نگارش کتاب بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود در صدد است با ارائه تعریف حقیقی از بداء شیعه را متهم سازد که خداوند تعالی را به علم پس از جهل و تغییر در رأی و اراده متصف کرده و منزلت او را تنزل داده است. یادآوری باورهای شیعی در مسئله علم پیش از ایجاد و همچنین استعمال بداء به معنی شیعی آن در معتبرترین کتب اهل سنت، اشاره به اقدامات ناصواب الجمیلی در راستای ثابت کردن فرضیه خود، لزوم ارائه نظرات علمای معاصر شیعی در خصوص مراد متقدمان شیعی از اصطلاح « بداء» و اثبات بی اعتبار بودن اتهامات مطرح شده از سوی الجمیلی ضرورت این مطالعه را روشن میسازد. نگارنده تلاش میکند با ارائه مفهوم حقیقی و مجازی بداء٬ فهرست نمودن اتهامات الجمیلی به شیعه و بررسی اسناد مربوط به این اتهامات٬ پاسخهای مناسبی به هر یک از آنها داده و نواقص موجود در اسناد را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها