کلیدواژه‌ها = هدایت
تعداد مقالات: 2
1. هدایت و ضلالت قرآنی و رابطةآن با اختیار انسان از منظر علّامه طباطبایی، فخر رازی و زمخشری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 355-329

علی کربلایی پازوکی؛ زینت نوروزی


2. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 300-267

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی