نویسنده = خان صنمی، شعبانعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح الغیب فخررازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی