نویسنده = لوایی، شاکر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط خداوند و انسان از نگاه ابن‌سینا و غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

آفاق کریمی؛ مرتضی فتحی زاده؛ شاکر لوایی