نویسنده = حسینی محمود آبادی، فاطمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید و معضلات نظری پیشِ روی برخی از آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی


شماره‌های پیشین نشریه