تعداد مقالات: 11
1. بررسی دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی در مسئله امامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398

محسن حبیبی؛ فاطمه عباس زاده


2. هدایت و ضلالت قرآنی و رابطه ی آن با اختیار انسان از منظر اندیشمندان امامیه و اهل تسنن (علامه طباطبایی ، فخررازی ، زمخشری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398

علی کربلایی پازوکی


3. پاسخ به اتهامات الجمیلی به شیعه در قول به «بداء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

اکرم خلیلی نوش آبادی


4. ارزیابی کلامی موارد عملکرد به ظاهر ضد اخلاقی و خشونت آمیز حضرت موسی (ع) در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

کاوس روحی برندق؛ صالح حسن زاده


5. مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

طاهره شریف؛ ابراهیم برزگر


6. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید و معضلات نظری پیشِ روی برخی از آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی


7. تحلیل و نقد دیدگاه سروش در باره مرجعیت علمی امامان پس از پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

محمد حسن نادم


8. غایتمندی افعال الهی از دیدگاه متکلمان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

احمد شجاعی


9. مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

علیرضا فارسی نژاد؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ علی طاهری دهنوی


10. قرآن کریم؛ مخلوق باواسطه یا بی‌واسطه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

حسام امامی دانالو؛ محمد حسین بیات


11. پژوهشی تطبیقی در اندیشه های عرفانی و فلسفی و کلامی پیرامون آیه لایسئل عما یفعل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

امیر شیرزاد


شماره‌های پیشین نشریه